Strona Główna

Serwis e-Deklaracje jest środkiem komunikacji elektronicznej, który służy przekazywaniu informacji w formie elektronicznej do Urzędu. Umożliwia wysyłanie za pośrednictwem Internetu wniosków elektronicznych do Urzędu.

Zakładka „Formularze” umożliwia:
a) Wybór formularza wniosku który chcemy wypełnić i wysłać online. Po wybraniu formularza pojawi się możliwość jego wypełnienia. Niektóre formularze mogą wymagać wykonania pod nimi podpisu elektronicznego. Informacje na ten temat można znaleźć w „Danych technicznych” formularza. System e-Deklaracje umożliwi wykonanie podpisu pod składanym wnioskiem certyfikatem kwalifikowanym.
b) Wznowienie wypełniania formularza wniosku. Użytkownik w trakcie wypełniania formularza ma możliwość jego zapisu w postaci pliku. Plik ten można wczytać ponownie by wznowić wypełnianie formularza.
c) Przesłanie gotowego dokumentu. Użytkownik może przygotować wypełniony formularz wniosku w innym systemie. Wniosek taki musi być zgodny ze strukturą formularza dostępnego w Serwisie e-Deklaracje (zgodny ze schematem xsd formularza), może być podpisany certyfikatem kwalifikowanym. System e-Deklaracje umożliwia przyjęcie tak przygotowanego wniosku.

Zakładka „Narzędzia” umożliwia:
a) Weryfikację dokumentu. System e-Deklaracje zapewnia możliwość weryfikacji podpisu złożonego pod dokumentem elektronicznym stworzonym w systemie (na przykład otrzymanego UPP) lub weryfikację dokumentu przygotowanego w zewnętrznym systemie w celu sprawdzenia możliwości jego wysłania do systemu. Patrz również Pomoc>>Informacja o weryfikacji dokumentów.
b) Wizualizację dokumentu. Użytkownik ma możliwość wykonania wizualizacji wyglądu dokumentu stworzonego w systemie e-Deklaracje (na przykład otrzymanego UPP).

Zakładka „Pomoc” dostarcza informacji na temat użytkowania systemu e-Deklaracje. Zawarte są tam takie informacje jak sposób weryfikacji dokumentów, polityka prywatności, regulamin, wymagania techniczne, mapa strony.