DOP-1

Opis

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI W ZABUDOWIE JEDNORODZINNEJ

Wzór dokumentu
Podstawa prawna
Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 391 ze zm.), zwana dalej ucpg.
Czy jest to wzór dokumentu wychodzącego
Nie
Dostępny w trybie awarii
Nie
Złożenie wymaga podpisu elektronicznego
Nie
Plik wizualizacji
Wyróżnik
Pusty xml
Czy jest to wzór dokumentu przychodzącego
Tak
Katalog wzorów
dop1
PDF