DOP-2

Wzór dokumentu
Opis

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI W ZABUDOWIE WIELORODZINNEJ (Z JEDNĄ NIERUCHOMOŚCIĄ)

Czy jest to wzór dokumentu wychodzącego
Nie
Dostępny w trybie awarii
Nie
Złożenie wymaga podpisu elektronicznego
Nie
Formularz
Plik wizualizacji
Wyróżnik
Pusty xml
Czy jest to wzór dokumentu przychodzącego
Tak
Katalog wzorów
dop2
PDF
PDF Parser