DOP-2

Opis

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI W ZABUDOWIE WIELORODZINNEJ*

*FORMULARZ PRZEZNACZONY RÓWNIEŻ DLA WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI W ZABUDOWIE JEDNORODZINNEJ, JEŻELI ŚREDNIOMIESIĘCZNE ZUŻYCIE WODY NIE PRZEKRACZA 6 M3

Wzór dokumentu
Czy jest to wzór dokumentu wychodzącego
Nie
Dostępny w trybie awarii
Nie
Złożenie wymaga podpisu elektronicznego
Nie
Plik wizualizacji
Wyróżnik
Pusty xml
Czy jest to wzór dokumentu przychodzącego
Tak
Katalog wzorów
dop2
PDF