DOP-2 z ZOP

Opis

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI W ZABUDOWIE WIELORODZINNEJ (Z WIELOMA NIERUCHOMOŚCIAMI)

Wzór dokumentu
Czy jest to wzór dokumentu wychodzącego
Nie
Dostępny w trybie awarii
Nie
Złożenie wymaga podpisu elektronicznego
Nie
Plik wizualizacji
Pusty xml
Czy jest to wzór dokumentu przychodzącego
Tak
Katalog wzorów
dop2a
PDF