DOP-3

Opis

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI SKŁADANA PRZEZ WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓRYCH NIE ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY A POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE

Wzór dokumentu
Czy jest to wzór dokumentu wychodzącego
Nie
Dostępny w trybie awarii
Nie
Złożenie wymaga podpisu elektronicznego
Nie
Plik wizualizacji
Wyróżnik
Pusty xml
Czy jest to wzór dokumentu przychodzącego
Tak
Katalog wzorów
dop3
PDF