DOP-3

Wzór dokumentu
Opis

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI SKŁADANA PRZEZ WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓRYCH NIE ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY A POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE

Czy jest to wzór dokumentu wychodzącego
Nie
Dostępny w trybie awarii
Nie
Złożenie wymaga podpisu elektronicznego
Nie
Formularz
Plik wizualizacji
Wyróżnik
Pusty xml
Czy jest to wzór dokumentu przychodzącego
Tak
Katalog wzorów
dop3
PDF
PDF Parser